White Space

élan danse o.l.v. Nathalie & Lauren

  • Performance

Datum

14.10.2022 20:00

RESERVEREN VERPLICHT

Locatie

30CC/Schouwburg Leuven
Bondgenotenlaan 21
3000 Leuven

Hoe geraak ik er? https://www.30cc.be/nl/locatie/30ccschouwburg

'Something always comes to fill the empty spaces
and this is what I've come to do with white space. I invite thanks.'

‘White Space’ is een symbiose van woord, dans en muziek rond verlies, verdriet, verandering. Maar ook over hoop en graag zien.

Om verdriet te delen en om te gaan met verandering via een positieve verspreiding van energie. Een stimulerende evenwichtsoefening tussen realistisch denken en een hoopvolle en constructieve ontlading van energie.

Manu Keirse brengt een voordracht rond het thema ‘helpen bij verlies en verdriet’. Aan de hand van herkenbare voorbeelden toont hij hoe rouwen niet gelijkstaat aan afscheid nemen maar aan anders leren vasthouden.

Hij belicht niet enkel verlies door de dood maar besteedt ook aandacht aan andere verliessituaties die vaak onterecht onderbelicht blijven, zoals verlies van je gezondheid, je werk, je toekomstperspectieven, ambities, verwachtingen, je levensfilosofie.

Deze lezing wordt afgewisseld met choreografieën en muziek.

Zo worden wetenschappelijke kennis en ervaring uit de zorgsector gecombineerd met dans en muziek, tot een instrument om deze thema’s bespreekbaar te maken.

Van lezing naar beleving.

Credits
concept en productie élan danse o.l.v. Nathalie & Lauren
lezing Manu Keirse (Vingerafdruk van verdriet, helpen bij verlies en verdriet)
choreografie élan danse & dansers Cliff, Damiano, Lauren, Lucca, Nathalie, Sandrine, Tobi
photography Bardtphoto
video David Jacobs – Jacowbsky geluid Selv/Maarten Deboes
lichtontwerp TECside/Giovanni Desramault
met de steun van Danspunt

Over élan danse o.l.v. Nathalie & Lauren

élan danse ziet dans niet alleen als een middel om fysiek sterke dansers te creëren maar ook individuen te vormen die sterk in het leven staan en veerkrachtig zijn. De voorstelling is om die reden opgebouwd met een mix aan dansers (van professionele dansers tot recreatieve dansers, volwassenen, jeugd en kinderen).

élan danse wil investeren in de opleiding van dansers. We werken eraan om iedereen binnen zijn eigen kunnen zo ver mogelijk te brengen. Dit realiseren we door in te zetten op een groepsgeest waarbij ieders inbreng wordt gewaardeerd. Zo kan iedere persoon/danser stralen op eigen niveau. Daarnaast is het onze missie sociaal maatschappelijke thema's bespreekbaar te maken via dans.
https://www.elan-danse.be/

concept en productie: élan danse o.l.v. Nathalie & Lauren
lezing: Manu Keirse (Vingerafdruk van verdriet, helpen bij verlies en verdriet)
choreografie: élan danse & dansers: Cliff, Damiano, Lauren, Lucca, Nathalie, Sandrine, Tobi